Kome se dokazuju Feral Tribune i Vladimir Matijanić

Hrvatski liječnički zbor

10.000 Zagreb
Šubićeva 9

Predmet:
Prijedlog za vještačenje zdravstvenoga stanja Vladimira Matijanića kao pisca priloženoga članka u Feralu

U Feralu od 5. ožujka 2004. objavljen je članak Vladimira Matijanića (u daljem tekstu: člankopisac) pod naslovom "Antisemit u Nadzornom odboru". Bit njegova tvrđenja je da sam "antisemit" (očito misli antijudaist s obzirom da su i Židovi i Arapi semiti!), jer sam priredio knjigu Protokoli sionskih mudraca. Točno je da sam objavio Protokole, a i danas dok ovo pišem ponosim se svakom rečenicom, koju sam u toj knjizi napisao. A pisao sam, odnosno zaključio u tome izdanju, nakon detaljne analize problematike Protokola, sljedeće:
Stranica 9 knjige: "Butmijeva verzija Protokola (u izdanju Letić-Krtalić) u više izdanja zasitila je hrvatsko knjižarsko tržište. To je razlog da se ovo hrvatsko izdanje Nilusove verzije Protokola objavljuje kao nekomercijalno (u veoma ograničenoj nakladi – 200 primjeraka) i to najprije kao građa namijenjena znanstvenomu istraživanju korijena antijudaizma u XX. stoljeću. Normalan čovjek zna da u znanosti nema tabu tema. To ne mogu shvatiti ni intelektualne prostitutke (posebno one medu novinarima) koje se jeftino p(r)odaju svojim poslodavcima opsjednutima antikršćanstvom. Treba istaknuti da pojava Protokola u izdanju Croatiaprojekta nije izazvala nikakav negativan utjecaj na čitatelje, sto također dokazuje da antijudaizam među Hrvatima stvarno ne postoji. Osim toga danas je stvarnost posvuda pa i u Hrvatskoj takva da antijudaizam nema nikakvih izgleda na uspjeh, kako to zorno zaključuje francuski filozof i Židov Alain Finkielkraut: 'Ah, divno li je biti Židov pri svršetku XX. stoljeća! Nismo više optuženici Povijesti, sada smo njezina mezimčad. Duh svijeta nas ljubi, časti, brani, prihvaća se obrane naših interesa. Čak postoji i potreba da se za sve traži naše dopuštenje. Novinari podižu nemilosrdne optužbe protiv svega onoga što Europa još ubraja u kolaboracioniste i nostalgičare nacističkog razdoblja. Crkve se kaju, države čine pokoru, Švicarska više ne zna kamo bi sa sobom,...' (Slobodna Dalmacija, broj od 8. listopada 1998., s. 21.)".
Stranica 42 knjige: "Zaključak. Neki autori Protokole smatraju najzanimljivijim djelom objavljenim u XX. stoljeću. Oni posebno ističu 'proročansku' dimenziju Protokola u smislu da njihov duh i sadržaj potpuno odgovaraju izvornomu kršćanskomu shvaćanju o uspostavljanju svesvjetske vladavine lažnoga Mesije-Antikrista na kraju vremena i suvremenoj povijesti. Međutim, bit problematike je ova: Nilus nije bio antijudaist, jer je kao kršćanin znao da su Židovi bili: Isus, njegova majka Marija, apostoli i drugi njihovi sunarodnjaci koji su naviještali kršćanstvo. Nilus kao pravoslavni vjernik također je znao da su svi ljudi djeca Božja, a da je Bog medu svim narodima izabrao židovski narod da bi se utjelovio. Pretpostavi li se da je stvarno netko od židovskih prvaka sastavio Protokole kao plan za podvrgavanje cjelokupnoga čovječanstva židovskoj nadvladi to ne bi mogao biti razlog da Nilus ili bilo tko drugi zamrzi Židove kao narod. Činjenica je da su u povijesti vođe mnogih naroda imali slične osvajačke namisli u odnosu na njima poznate, odnosno dostupne zemlje. U Nilusovoj je verziji Protokola očito da samo jedan pojedinac (drugim slušateljima) izlaže prijedlog programa za osvajanje svijeta, a pojedina osoba može misliti i predlagati drugima sto hoće. Kritičko interpretiranje Nilusa moguće je u odnosu na njegovo zaključivanje da je iznijeti prijedlog Protokola prihvatilo židovsko vodstvo i da je židovski kapital toliko moćan da može gospodarskim ucjenama diktirati politiku gotovo svim državama i na taj način postupno u konačnici zagospodariti globusom. Činjenica je da nije utvrđeno tko je i kada sastavio Protokole, ali nije pronađen nijedan arhivski ili neki drugi dokaz (na primjer uvjerljivo svjedočenje) da su Protokoli autentični. To znaci da nije dokazano da su oni program židovskog vodstva (iz XIX. stoljeća) za podvrgavanje svijeta židovskoj nadvladi." Iz navedenih bitnih citata očito je da sam (kao i Sergio Romano u Italiji!) izdao kritično izdanje Protokola i izričito zaključio kako nema dokaza da su oni autentični. Člankopisac kao da nije ništa razumio od onoga sto sam savršeno jasno stilizirao, pa je zaključio ovo: "Svakako najveću konsternaciju izaziva izbor Ivana Mužića u nadzorno tijelo splitskoga dnevnika. To je, zapravo, izuzmemo li rane godine HDZ-ove vlasti u Slobodnoj, najdrastičniji potez usmjeren prema fašizaciji Slobodne u njezinoj povijesti."
S obzirom da nisam liječnik zanima me da li je ovakvo zaključivanje, a posebno tendenciozno fraziranje riječima "antijudaizam" i "fašizacija" normalno, odnosno logično, pa Vam stoga predlažem da formirate o mom trosku komisiju stručnjaka iz odgovarajuće medicinske oblasti koja će usporedbom moje knjige, odnosno njezinih zaključaka s citiranim člankom i zaključivanjem u njemu, donijeti meritorno mišljenje o zdravstvenom stanju Vladimira Matijanića. Ta mi je dijagnoza potrebna i kao prilog u sudskom postupku, koji pokrećem protiv Ferala i samoga člankopisca. U slučaju da se Vi ne možete angažirati u davanju zamoljenoga stručnog mišljenja molim da mi javite kojoj se drugoj odgovarajućoj medicinskoj ustanovi mogu u istom smislu obratiti.
Inače iz spornoga članka se može lako, dakle i bez medicinske ekspertize, zaključiti kakva je kvaliteta člankopišćeve etičnosti, odnosno njegove moralnosti. Primjerice on svoj članak započinje ovako: "Hrvatska vlada pod predsjedanjem Ive Sanadera postavila je osvjedočenog antisemita Ivana Mužića u Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije." U podnaslovu članka posebno se ističe sljedeće: "Slobodna Dalmacija - novinska kuća čiji će rad ubuduće nadzirati osvjedočeni antisemit Ivan Mužić." Činjenica je da su svi u ovom slučaju imenovani članovi NO SD postavljeni samo do pretvorbe ove novine, sto praktično znaci na jedan neveliki broj mjeseci. Čim se izvrši prodaja ovih novina, a što vlada namjerava ubrzo izvršiti, novi vlasnik imenuje osobe od svoga povjerenja u novi Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije.
Na kraju napominjem da se do sada nisam posebno osvrtao na pisanje Ferala znajući kako se ta tiskovina prodaje u zanemarivo malom broju primjeraka tako da je u javnosti bezutjecajna. Ovaj put načelno reagiram kao i uvijek kada ocijenim da to može biti odgojno za počinitelja kaznenog djela. Tako sam postupio i kada je neki Brzica u Slobodnoj Dalmaciji (kako izgleda na preporuku Ilije Maršića, mislim prijatelja Ferala!) objavio dvije klevetničke rečenice o mojoj knjizi Masonstvo u Hrvata, koju prethodno nije ni pročitao, a koju su i tri inozemna masonska autoriteta ocijenili kao vrhunsko znanstveno djelo hrvatske historiografije. Dakako da je u pravnoj državi novinska kuća SD izgubila sa mnom spor i zaključila vansudsku nagodbu u smislu novčanog obeštećenja. Sam Brzica u sudskom postupku radi klevete bježi od odgovornosti tako sto odbija doći iz Sarajeva na suđenje u Hrvatsku očito očekujući zastaru kaznenoga postupka. U međuvremenu pohranjujem ovaj prijedlog na veoma posjećenu web stranicu: www.muzic-ivan.info i pozdravljam Vas sa Starčevićevim zavjetom Bog i Hrvati.

Ivan Mužić

P.s. O kvaliteti Vladimira Matijanića kao novinara dovoljno svjedoči i činjenica da se protiv njega trenutno vodi nekoliko sudskih postupaka pred Općinskim sudom u Splitu.

Hrvatski
Deutsch
--
E-mail