TAGOVI

hrvatska kronika

hrvatska povijest

masonstvo

masoni

hrvatski vladari

historiografija

ljetopis popa dukljanina

kronika popa dukljanina

Radoslav Katičić


Mužić Ivan – Biobibliografija

Biografija

Ivan Mužić rođen je 14. rujna 1934. godine u Solinu. Prof. dr. Marin Zaninović u Predgovoru II. izdanju Mužićeve knjige Hrvatska povijest devetoga stoljeća ovaj podatak interpretira ovako: “I. Mužić rođen je 1934. u Solinu, prepunom povijesti i njenih spomenika i tu je upijao bez sumnje veličajnu prošlost od najmlađih dana. Završio je Klasičnu gimnaziju u Splitu, jednu od elitnih hrvatskih obrazovnih ustanova 1953 godine. Studij prava diplomirao je u Zagrebu 1958. godine. Već kao mladi stručnjak objavio je studije, koje su izazvale široku pažnju javnosti. Bila su to Razmatranja o povijesti Hrvata 1967., kojoj je slijedila Hrvatska politika i jugoslavenska ideja 1969. godine. Djelomično otapanje najrigidnijeg totalitarizma u ‘jugoslovenskoj’ varijanti, nakon pada sveprisutne udbaške strahovlade Aleksandra Rankovića, omogućilo je pristup i nekim zabranjenim temama naše povijesti. Pa ipak, bilo je prerano i sjećam se kako su na ove knjige reagirali južni i sjeverni hrvatski unitaristi, pa se na kraju u debatu umiješali i Centralni komitet SK BiH, Okružni javni tužilac Ljubo Prvan u Vjesniku i drugi. Od tada Mužić nosi žig čovjeka opasnog po federalni javni red. Mraz Hrvatskog proljeća i svih iluzija koje je pobudilo dohvatio je i Mužića i podvrgnuo ga sudskom progonu koji je trajao od početka 1972. do jeseni 1975., kada je apsurd te optužbe sagledan, pa je optuženi od Vrhovnog suda u Zagrebu bio oslobođen zbog ‘pomanjkanja dokaza’… Sreća je da je Mužić došao na javnu scenu, kada ovakve barbarske egzekucije bivaju rjeđe, jer da je djelovao desetljeće ranije, pitanje kakva bi ga sudbina bila zadesila. On naime u svojim djelima ruši brojne zabrane i raščišćava pojmove.”

I. Mužić je bio delegat hrvatske Katoličke crkve na Svjetskom kongresu katoličkih laika od 11. do 18. listopada 1967. godine u Rimu. Vodio je kao odvjetnik mnoge političke procese od 1965. do kraja 1971. godine (slučaj prof. Ivana Alilovića, obranu izdanja Široki Brijeg i dr.). Dr. fra Rufin Šilić kao Provincijal hercegovačkih franjevaca završava Izjavu oca provincijala, između ostalog, ovako: “Zahvaljujemo odvjetniku Ivanu Mužiću što je obranu naše stvari preuzeo u svoje ruke i vodio je vještinom velika pravnika i izvrsnog poznavaoca povijesnih činjenica.” (Franjevačko glasilo Mir i dobro /Mostar/ br. 7. za 1971., str. 295-296.) Početkom 1972. godine I. Mužić je izložen neviđenoj medijskoj hajci i procesuiran kao neprijatelj komunističkog režima. Tijekom trajanja sudskog procesa on je kao odvjetnik suspendiran, odnosno bilo mu je zabranjeno raditi bez obzira što je imao nezaposlenu ženu i troje malodobne djece. Za trajanja sudskog progona nije mu dopuštena ni obrana disertacije na Pravnom fakultetu koja je bila predviđena u proljeće 1972. godine. (Članovi komisije bili su profesori: B. Krizman, I. Beuc i H. Sirotković.) On je zbog takve odluke s tim profesorima prekinuo sve kontakte i objavio (1978.) rukopis pripremljen za obranu kao knjigu pod naslovom Katolička crkva u Kraljevini Jugoslaviji u izdanju Crkve u svijetu nadbiskupa F. Franića.

I. Mužić je 13. prosinca 1990. godine u Rimu održao glavni referat na svečanoj akademiji, koju je organizirala Papinska međunarodna Marijanska akademija u suradnji s Papinskim hrvatskim zavodom sv. Jeronima i Hrvatskom zajednicom u velikoj dvorani Papinskog Sveučilišta Antonianum u spomen kardinala Alojzija Stepinca. Hrvatska biskupska konferencija u dopisu iz Zagreba od 16. lipnja 1993. godine posebno se zahvalila I. Mužiću za njegovu dotadašnju angažiranost. “U ime naših biskupa ja Vam zahvaljujem na Vašoj požrtvovnoj suradnji kojom ste se kroz više godina zalagali za opće dobro naše Crkve.” (Br./№ 203/BK-93. Dr. Vjekoslav Milovan generalni tajnik HBK.) I. Mužić nije nikad istupao s klerikalnih pozicija i to je dobro shvatio predsjednik Franjo Tuđman, kada je u svome Zatvorskom dnevniku iz 1972. dana 4. ožujka 1972. godine zapisao: “Mužić uhićen. Nikad mi nije djelovao politički angažirano, pa ni klerikalno, kako su ga neki obilježavali. Za vrijeme moga boravka u Splitu razgovarali smo isključivo o njegovoj disertaciji… Očito i Mužić plaća svoje bavljenje poviješću! Jer, teško mi je zamisliti nešto drugo… A unitaristi ga imaju u nosu, vjerojatno i zato što je branio Alilovića i neke druge slučajeve.” (F. Tuđman, Petrinjska 18. Zatvorski dnevnik iz 1972. Naklada Pavičić, Zagreb, 2003., str. 195.)

I. Mužić je autor dva povijesno-politička spisa: Razmatranja o povijesti Hrvata (1967.); Hrvatska politika i jugoslavenska ideja (1969.). On je od povijesnih djela objavio: Katolička crkva (1978.), Pavelić i Stepinac (1991.), Katolička crkva, Pavelić i Stepinac (21997., 32002.); Stjepan Radić 1918.-1928. (1980., 21987., 31988., 41990.); Masonstvo u Hrvata (1983., 21983., 31984., 41989., 51993., 6+72001., 82004.); Hrvati i autohtonost /Podrijetlo i pravjera Hrvata/ (1989., 21992., 31994., 41996., 51997., 61998., 72001.); Masoni u Hrvatskoj 1918-1967 (1993); Hitler i Izrael (1995., 21997., 32000.); Hrvatska kronika 547-1089 (1998., 21999., 32001., 42001., 52002.); Smisao masonstva (1986., 22003); Hrvatska povijest devetoga stoljeća (2006., 22007., 32011.); Vjera Crkve bosanske (2008.); Hrvatski vladari od sredine VI. do kraja X. stoljeća (2012., 22013., 32014.); Alojzije Stepinac (2013., bibliofilsko izdanje na talijanskom jeziku.) Koautor je (s Nenadom Cambijem, Heinrichom i Ingrid Kusch) knjige: Mjesec u Hrvata i Zmajeva pećina (2003., 22004.).

 

I. Mužić je objavio i dvije knjige polemika (Zlodusi u Hrvatskoj, Split, 2004. i O hrvatskoj etnogenezi i masonstvu u Hrvata, Split, 2009.) On je priredio i izdanja djela raznih autora (O. Spengler, Tacit, J. Strossmayer, M. K. Begić, I. Šarić, G. Szabo, S. Rendić, L. Katić, S. T. Poglajen, A. Carrel, K. Šegvić, I. Guberina i dr.). Posebno su zapažene od Mužića priređene knjige: Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji (2010.) i Hrvatska kronika popa Dukljanina (2011.) Autor je i knjiga o metafizici povijesti: Isus Krist i Izrael, 1976., 22001.; Sikstinska Madona, 2014.; Sudbina i sloboda volje, 2014.; Jeruzalemski Hram na kraju vremena, 2016. I. Mužić je 1914. u suradnji s Brekerovom zakladom u Njemačkoj (Breker Archiv der Europäischen Kultur-Stiftung Deutschland, Arno-Breker-Gesellschaft) priredio i knjigu: Kod kipara Arne Brekera.

Mužić je posebno objavio i knjige: Sjećanja na Franu Franića, Franju Tuđmana i Zvonka Bušića, 2015.; Pavelić i Staljinova ponuda priznanja NDH, 2015.; Ivan Meštrović i slobodno zidarstvo, 2015.;  Kult svetog Jurja u Hrvata, 2016.; Pisma Bogdana Radice Ivanu Mužiću, 2016.; O Josipu Manoliću, Eugenu Laxi i Simboličkoj Velikoj loži Libertas, 2016.; Jozo Kljaković i slobodno zidarstvo, 2016.; Richard Coudenhove Kalergi o vladarskoj kasti svijeta, 2017.; O hrvatskom masovnom pokretu 1971. godine u Splitu, 2017.

I. Mužić je surađivao u mnogim povremenim publikacijama (Hrvatski tjednik, Hrvatsko slovo, Crkva u svijetu, Kolo, La cultura nel mondo /Rim/, Marulić, Starohrvatska prosvjeta, Politički zatvorenik /Zagreb/, Hrvatska obzorja, Peristil, Slobodna Dalmacija, Polet, Naše videlo /Beograd/, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana /Sankt Peterburg/, Lamed /Tel Aviv/ i dr.).

Mužić je nosilac više javnih priznanja i član raznih kulturnih društava. Dr. je h. c. Marquis Giuseppe Scicluna International University Foundation (1987.). Odlikovan je brončanom medaljom “Einstein International Accademy Foundation in America” i pozlaćenom medaljom ‘Hrvatskoj vjerni sinovi’ Hrvatskog domobrana u Zagrebu (2001.) Dopisni je član Talijanske arheološke akademije u Rimu, član je Hrvatskog domobrana u Zagrebu, Hrvatskoga kulturnog vijeća u Zagrebu, te član-radnik Matice hrvatske. Pridruženi je član Hrvatskoga arheološkog društva u Zagrebu. Dobio je u travnju 2003. godine nagradu za životno djelo Županije Splitsko-dalmatinske. Tadašnji župan prof. dr. Branimir Lukšić na dodjeli ovoga priznanja u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu posebno je istaknuo ovo: “Ivan Mužić je obogatio našu historiografiju. Sjećam se, kako (mi je jednom) Mužić izjavio da ga nikakav argument sile s bilo koje strane ni onda ni danas ne može uvjeriti nego samo sila argumenta, zbog čega je bio i politički progonjen.” (Kronika Županije Splitsko-Dalmatinske, broj 35 od 5. svibnja 2003, str. 7.)

Historiografija u obje Jugoslavije bila je u službi vladajućih režima, a osobito u komunističkoj državi. Mužić je upravo u toj historiografskoj realnosti komunističke Jugoslavije imao hrabrosti, da objavi djela, utemeljena na arhivskoj i drugoj građi, koja su označila potpuno novi pristup najosjetljivijim temama hrvatske povijesti. Tako je on, između ostaloga, nepobitno utvrdio da je Stjepan Radić poslije I. svjetskog rata htio stvaranje nezavisne države Hrvatske. Radićeva je kći prof. Mira Košutić, u jednoj izjavi (u svibnju 1988. za Glas koncila) rezimirajući gotovo nepreglednu literaturu o svom pok. ocu, ocijenila “da je do sada, u historiografiji, Radića najbolje uspio shvatiti naš poznati povjesničar Ivan Mužić.” Bogdan Radica poslije knjiga o Radiću i masonstvu ocijenio je Mužića “najvećim našim suvremenim povjesnikom”. (Hrvatska revija, godište XXXVII. za 1987. godinu, br. 3, str. 453.)

Rezultati, koje je Mužić obradio, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim i zato su njegova djela o autohtonosti u Hrvata i o masonstvu u Hrvatskoj prodana u više od četrdeset tisuća primjeraka. Te su knjige izazvale brojne polemike u zemlji i u inozemstvu. To se osobito dogodilo s knjigom Masonstvo u Hrvata u kojoj je autor utvrdio da je vodeći politički čimbenik u Jugoslaviji između dva rata bilo slobodno zidarstvo, kojemu je poseban cilj bio odvajanje hrvatske Katoličke crkve od Rima. Da su napadi nekih novinarskih anonimusa na to djelo bili neutemeljeni potvrdili su objavljeni osvrti istaknutih masonskih autoriteta u svijetu. Tako je profesor dr. Leo Magnino ocijenio knjigu kao “izvanredno djelo” (La cultura nel mondo, /Roma/, XXXVIII/1984., 1, 77.), a jednako tako smatra i dr. Eugen Laxa iz Brazila. (Slobodna riječ, /Buenos Aires/, XXXVIII/1984., 335, 3.) Organ austrijskog masonstva Blaue Blätter (Beč) zaključio je da je pisac izvanredno duboko ušao u materiju i pokazao neočekivanu objektivnost. (Blaue Blätter, broj za veljaču 1985., str. 5.)

Posebnu pažnju izazvala je i Mužićeva knjiga o autohtonosti. On je već u prvome izdanju knjige (1989.) o toj problematici istaknuo zaključak Nade Klaić iz 1971. godine da “prva stranica hrvatske povijesti još nije do kraja napisana”. (N. Klaić, Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Zagreb, 1971, str. 139.) Mužićevo je shvaćanje da prva stranica hrvatske povijesti može biti napisana tek kada se prihvate rezultati antropoloških i antropogenetičkih istraživanja. Ovaj autor u svojim izdanjima knjige o najstarijoj hrvatskoj povijesti utvrđuje da je u današnjih Hrvata sadržano oko tri četvrtine gena starosjeditelja. To je njegovo djelo u dva navrata (u Predgovoru prvom izdanju 1989.) recenzirao akademik prof. dr. Mate Suić, koji o Mužićevoj znanstvenoj metodi u Pogovoru šestom izdanju knjige o autohtonosti (1998.) ističe: “Mužić spada među one koji se ne zadovoljavaju samo nabrajanjem naslova i imena autora, nego često uspjeva do srži iz izvora iscijediti ono što se uopće može. A to traži mnogo znanja, strpljenja i vremena.” M. Suić u Predgovoru prvom izdanju Mužićeve knjige o autohtonosti (1989.) zaključuje: “U našoj pak historiografiji Mužićevo djelo o kontinuitetu življenja i elementima autohtonosti na našem hrvatskom prostoru jest i bit će još dugo ostvarenje s odlikama prvenca suvremenog usmjerenja u našoj i u svjetskoj povijesnoj znanosti.” I. Mužić doživio je najveće priznanje kada su antropogenetička istraživanja (objavljena od 2000. godine pa nadalje) potvrdila njegovu temeljnu tvrdnju da u današnjih Hrvata, ali i na južnoslavenskom prostoru Balkana, prevladavaju geni balkanskih starosjeditelja.

  Dr. sc. Vlado Nuić

 


 

BIBLIOGRAFIJA

Ivana Mužića i o Ivanu Mužiću

(Od početka 1967. do početka 2018. godine)

        

         Ova Bibliografija sadrži u prvom dijelu samo naslove koje je objavio Ivan Mužić, a u drugom dijelu recenzije, osvrte i pamflete koji se uglavnom odnose na Mužićeve objavljene radove. Bibliografija je u oba dijela nepotpuna zbog toga što je bilo nemoguće doći do svih jedinica objavljenih u inozemstvu. U drugom dijelu Bibliografije nisu namjerno obuhvaćeni brojni naslovi koji se odnose na suđenje Ivanu Mužiću i na njegove obrane (proces prof. Ivanu Aliloviću, izdanju knjižice Široki Brijeg i druge.) U popisu jedinica iz časopisa i novina navedeno je, ako je bilo moguće, godište izdanja, godina objavljivanja, broj i stranice.

 

I. dio

1967.

-Razmatranja o povijesti Hrvata. Naklada Neven Poljak, Split, 1967, str. 71.

 

1968.

-Logika Vatikana. Hrvatski književni list, I/1968, 9, 16.

 

1969.

-Hrvatska politika i jugoslavenska ideja. Vlastita naklada, Split, 1969, str. VI + 319.

-Tvrdnje bez dokaza. Vjesnik, XXX/1969, 8034, 9. Broj od 1. srpanj 1969. (Odgovor Ljubi Prvanu.)

 

1970.

-Ideje zapada i istoka u Hrvata. Kolo, VIII (CXXVIII)/1970, 9, 1970, 1061-1067.

-U obranu prof. Ivana Alilovića. Kolo, VIII/CXXVIII, 12, 1592-1600.

-Riječ obrane u procesu protiv profesora Ivana Alilovića u Mostaru. Croatia press. Review and News Bulletin, XXIII/1970,4/264/, 18-28.

 

1971.

-Državno uredjenje ili Ustav neutralne seljačke republike Hrvatske. Bilješka uz tiskanje ovog Ustava. Mogućnosti (Split), XVIII/ 1971, 9, 1147-1166.

- Smisao hrvatskog preporoda Dalmacije. Hrvatski tjednik (Zagreb), I/1971, 7, 4. Broj od 28. svibnja 1971.

 

1976.

-Strast i ljubav. Crkva u svijetu (Split), XI/1976, 1, 60-61.

-Carstvo Antikrista u viziji Dostojevskoga. Crkva u svijetu, XI/1976, 1, 57-59.

-Katolicizam Stjepana Radića. Tavelić (Franjevačka provincija Presv. Otkupitelja u južnoj Hrvatskoj), Šibenik, XVI/ 1976, 4, 100-102.

-Teološki i povijesni pojam Antikrista. Crkva u svijetu, XI/1976, 132-139.

-Kristov duh isključivosti. Marulić (Zagreb), Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, IX/1976, 3, 241-244.

 

1978.

-Metafizički smisao antijudaizma. Marulić, XI/1978, 4, 375-377.

 

-Katolička crkva u kraljevini Jugoslaviji. Crkva u svijetu, Split, 1978, str. 248.

1978.

-La chiesa alla prova. La cultura nel mondo, XXXII/,1978, 2, 35-38. (Tekst je pod objavljen pod pseudonimom Ivan Vuzic)

-Katolička crkva u kraljevini Jugoslaviji. Crkva u svijetu, Split, 1978, str. 248.

-Bibliografija o Stjepanu Radiću. Zbornik Kačić, sv. X, Split 1978., str. 289-303.

 

1979.

-Izrael i Antikrist. Crkva u svijetu, Split, 1979, str. 59.

-Iz Memoara Petra Živkovića. Marulić, XII/1979, 3, 253-259.

 

 

1980.

-Stjepan Radić. I. izdanje. Vlastita naklada, Split, 1980, str. 547.

-La forza passionale dell' Occidente. La cultura nel mondo (Rim), XXXIV/1980, 1, 48-51.

-Stefano Radic e la Croazia. La cultura nel mondo, XXXIV/1980, 4, 24-28.

- „Klerikalizam je neprijatelj“. Hrvatski List god. III, broj 4 (21) od 25. III.1980 str. 25-26. (Izvodi iz knjige: Hrvatska politika i jugoslavenska ideja.)

 

1983.

-Masonstvo u Hrvata. I. izdanje, Crkva u svijetu, Split, 1983, str. 389.;

-II. izdanje, Crkva u svijetu, Split, 1983, str. 389.

 

1984.

-Smisao masonstva. Crkva u svijetu, Split, 1984, str. 149.

-Masonstvo u Hrvata. III. izdanje, Crkva u svijetu, Split, 1984, str. 512 + slike.

-Islamska vjerska zajednica u Kraljevini Jugoslaviji. Islamska misao (Sarajevo), VI/ 1984, 65, 20-23.

-Masonstvo u Hrvata. Oko, XII/1984, 309, 22-23. (Broj od 19. siječnja do 2. veljače 1984. Odgovor Mladenu Švabu.)

-Osuda djela. Vjesnik, XLV/1984, 13079, 3. (Broj od 3 veljače 1984. Odgovor Zorici Stipetić.)

-Emocije i historiografija. Danas, III/1984, 104, 39-40. (Broj od 14. veljače 1984. Odgovor Peri Pletikosi.)

 

1985.

-Smisao masonstva. II.izdanje, Crkva u svijetu, Split, 1984, str. 148.

-Rotari u Jugoslaviji između dva rata. Marulić, XVIII/1985, 1, 23-41.

-Izvorište i temeljne postavke Stjepana Radića. Hrvatski tjednik, vol. IX, broj 406 od 29. listopada 1985. str. 13.

-Popis masona u Hrvatskoj između dva rata. Marulić, XVIII/1985, 3, 297-321.

 

1986.

-Masonstvo u Hrvata. (Odgovor Wolfgangu Kessleru), Marulić, XIX/1986, 6, 761-762.

 

1987.

-Stjepan Radić u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. II. izdanje, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu. Zagreb-Ljubljana, 1987., str. 344.

-Katakombe u Jajcu. Marulić, XX/1987, 4, 403-411.

-Reljef u Zmajevoj špilji na Braču. Crkva u svijetu, XXII/1987, 2 (94), 177-181.

 

1988.

-Papa Ivan X. o pokrštenju i autohtonosti u Hrvata. Crkva u svijetu, XXIII/1988, 4 (100), 362-368.

-Stjepan Radić u Kraljevini Srba, Hrvata i slovenaca. III. dopunjeno izdanje, NZ MH, 1988, str. 383.

 

1989.

-Masonstvo u Hrvata. Masoni i Jugoslavija. IV. dopunjeno izdanje. NZ MH, Zagreb, 1989, str. 563.

-Podrijetlo Hrvata. (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije.) I. izdanje, NZ MH, Zagreb, 1989, str. 273.

-Od titule „Kralj Hrvata i Dalmatina“ do poistovjećenja Hrvatske i Dalmacije. Marulić, XXII/1989, 5, 615-622.

-Toma Arciđakon o podrijetlu Hrvata. Marulić, XXII/1989, 1, 47-52.

-U povodu Katičićeve recenzije. Starohrvatska prosvjeta, ser. III, sv. 19, Split, 1989., str. 271-284.

-Atentat na Stjepana Radića. (Izvodi iz Mužićeve knjige: Stjepan Radić). Slobodna Dalmacija, broj od 26. ožujka 1989, str. 13.

 

1990.

-Radić i Komunistička partija. Str. U knjizi: Spomenica braće Radić. Stjepan Radić. Naklada prof. Stjepan Radić, Zagreb, 1990. Izabrao i obradio Franjo Gaži, str. 125-132.;

-Radić i kršćanstvo. U: Spomenica braće Radić, str. 133-136.

-Stjepan Radić u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. „Četvrto, dopunjeno izdanje“. NZ MH, Zagreb, 1990, str. 394.

-Kardinal mučenik. Povijesna veličina nadbiskupa Stepinca. Slobodna Dalmacija, I., broj od 13. prosinca 1990., str. 22.; II., broj od 14. prosinca 1990., str. 20; III., broj 15. prosinca 1990., str. 41; IV., broj od 16. prosinca 1990., str. 12.; V., broj od 17. prosinca 1990., str. 27.; VI., broj od 18. prosinca 1990., str. 23.

-To je zavist. (Odgovor Nevenu Budaku.) Danas, IX/1990, 428, 32-33.

-Dječački pristup etnogenezi. Nije svatko tko završi povijest sposoban da bude i povjesničar. (Odgovor N. Budaku.) Danas, IX/1990, 433, 32.

 

1991.

-La lingua parlata nella Dalmazia romana. La cultura nel mondo, XLV/1991, 1, 7-16.

-Podrijetlo i pravjera Hrvata. Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije. II. izdanje, NM MH, Zagreb - Zbornik Kačić, Split, 1991, str. 366.

-Pavelić i Stepinac. Split, Logos, 1991, str. 191.

-Ante Pavelić i pravoslavlje. Kolo, I/CXLIX/, 1991, 1-2, 108-135.

-Stepinac i hrvatska država. Nova tribina (Split), II/1991, 3, 4-5.

-Preporod – zasluga Crkve. (U povodu 20 godina Hrvatskog proljeća). Slobodna Dalmacija, broj od 31. prosinca 1991. i 1. siječnja 1992. , str. 21.

 

1993.

-Masoni u Hrvatskoj 1918. - 1967. (Dokumenti iz tajnih arhiva UDB-e). Orbis, Split, 1993., str. 293.

-Ivan Mužić, Šamanizam boga Wuotana. U knjizi: Kornelije Tacit, Germanija. Verbum, Split, 1993., str. 9-35.

-Masonstvo u Hrvatskoj 1918-1967.godine. Osječki masoni u tajnim dokumentima UDBE. Magazin Glas Slavonije. (Osijek), II/1993, 36, 28-29. Broj 36 od 3. lipanj 1993., str. 28-29.

-Ivan Mužić, U obranu prof. Ivana Alilovića. U knjizi: Petar Šarac (priredio), Tragom slučaja Alilović. Naklada: Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Zagreb, Ljubuški-Zagreb, 1993., str. 128-140.

-In memoriam prijatelju don Lovri. U: Lovre Katić, Tri najveća hrvatska kralja. Verbum, Split, 1993., II. izdanje, str. 111-112. (Prvi put objavljeno u Službenom vjesniku Nadbiskupije splitsko-makarske, Split, 1961., broj 8-9, str. 23-24.)

-O slavenskoj pismenosti na današnjem teritoriju Hrvata u antičko i ranosrednjovjekovno doba. Kačić. Zbornik u čast fra Karla Jurišića. Zbornik Franjevačke provincije presvetoga otkupitelja. Sv. 25, god. 25, Split,, 1993., str. 385-403.

-Iz rimske, franačke i hrvatske starine. Kolo, III/CLI/, 1993., 1-2, 94-102.

-Podrijetlo i pravjera Hrvata. U knjizi: Tko su i odakle Hrvati: revizija etnogeneze. I. izdanje. Znanstveno društvo za proučavanje podrijetla Hrvata. Zagreb, 1993., str. 85-87. (Redakcija zbornika donijela je loš prijevod ovoga teksta iz izvornoga sažetka na njemačkom umjesto da je objavila izvorni sažetak na hrvatskom. Autor se zbog toga posebnim umetkom ogradio od ovoga teksta, koji je pun pogrešaka zbog lošeg prijevoda.)

-Masoni u Hrvatskoj. Dokumenti iz tajnih arhiva UDB-e. (Izvodi iz knjige). Slobodna Dalmacija. Broj od 28. travnja 1993., str. 28. (I.); II. Broj od 29. IV. 1993., str. 37; III. Broj od 30 travnja, 1. i 2. svibnja 1993., str. 38.; IV. Broj od 3. svibnja 1993., str. 25.; V. Broj od 4. svibnja 1993., str. 33; VI. Broj od 5. svibnja 1993., str. 35.; VII. Broj od 6. V. 1993., str. 36.; VIII. Broj od 7. V. 1993.,str. 30.; IX. Broj od 8. V. 1993., str. 38. ; X. Broj od 9. V: 1993., str. 32.; XI. Broj od 10. V. 1993., str. 22.; XII. Broj od 11. V. 1993., str. 32.; XIII. Broj od 12. V. 1993., str. 25.; XIV. Broj od 13. V. 1993., str. 38.; XV. Broj od 14. V. 1993., str. 28.

 

1994.

-Autoctonia e prereligione sul suolo della provincia romana di Dalmazia. III. izdanje. Accademia Archeologica Italiana, Roma, 1994, str. 352.

-Israele e Anticristo. La cultura nel mondo, Rim, XLVIII/1994, 2-3, str. 36-48.

-Podrijetlo i pravjera Hrvata. U: Tko su i odakle Hrvati: revizija etnogeneze. II. nepromijenjeno izdanje. Znanstveno društvo za proučavanje podrijetla Hrvata. Zagreb, 1994., str. 85-87.

Mužić Ivan, Stepinac nella Jugoslavia comunista. U: La Chiesa cattolica nella II guerra mondiale secondo le fonti della propaganda serba. A cura di Robert Tafra. Iberia, Split, 1994, str. 35-56.

 

1995.

-Hitler i Izrael. I. izdanje. Iberia, Split, 1995, str. 202.

- „Kapitalizam protiv hrišćanstva.“ Duga (Beograd). Broj 1624 od 14. listopada 1995, str. 45-48.

 

1996.

-Goti ili Sklavi i nastajanje hrvatske države u Liburniji i među Dalmatima. U knjizi: Hrvati i Goti. Iberia, Split, 1996. str. 7-80.

-Slaveni, Goti i Hrvati na teritoriju rimske provincije Dalmacije. IV. prerađeno i dopunjeno izdanje. Iberia, 1996., str. 527.

-O hrvatskom masovnom pokretu u Splitu godine 1971. Hrvatska obzorja, IV/1996, 4, 749-754.

-Impresije o Strižićevu antikvarijatu. U knjizi: Živko Strižić, Moje doba antikvarijata Matice hrvatske. NZ MH, Zagreb, 1996, str. 31.

- Činjenica je da Švab svoje eventualno poznavanje problematike nije dokazao ni jednim spomena vrijednim znanstvenim radom. Vjesnik, LVII/1996,17664,11. Broj od 17. prosinca 1996., str. 11.

-Kapitalizam protiv hrišćanstva. Duga (Beograd), broj 1624 od 14. X. 1995, str. 45-46.

 

1997.

-Slaveni, Goti i Hrvati na teritoriju rimske provincije Dalmacije. V. dopunjeno izdanje.  Naklada Nediljko Dominović, Zagreb, 1997, str. 599.

-Masonstvo u Hrvata. V. izdanje. Verbum, Split, 1997, str. 852.

-O gotskom podrijetlu etnonima Hrvat. Mišljenja. U: U križu je spas. Zbornik u čast nadbiskupa-metropolita mons. Ante Jurića. Crkva u svijetu – Teologija u Splitu, Split, 1997, str. 303-311.

-Hitler i Izrael. Metafizika suvremene povijesti. Drugo izdanje. Orbis, Split, 1997, str. 187.

-Katolička crkva, Stepinac i Pavelić. II. izdanje. N. Dominović, Zagreb, 1997, str. 440.

-Uloga ruralnog puka u nacionalnom osvješćivanju. Hrvatstvo–temelj identiteta. Slobodna Dalmacija, broj od 7. siječnja 1997, str. 8.

 

1998.

-O Antikristu. Naše Videlo, I/1998, 1, 19-21.

-Kristov duh isključivosti. Naše Videlo (Beograd), I/1998, 2, 34-36.

-Tajne, smisao i dosezi slobodnog zidarstva, I., Slobodna Dalmacija, br. od 11. svibnja 1998, str. 8; II., Slobodna Dalmacija br. od 12. svibnja 1998, str. 10.; III., Slobodna Dalmacija br. od 13. svibnja 1998, str. 10.

-Hrvati i autohtonost na teritoriju rimske provincije Dalmacije. VI. prerađeno izdanje. N. Dominović, Zagreb, 1998, str. 582.

-Hrvatska kronika 547. - 1089. I. izdanje. Matica hrvatska Split, Split, 1998, str. 175.

-Slobodno zidarstvo je protukršćansko i anacionalno. (Odgovor Ivi Bancu.) Hrvatska obzorja, VI/1998, 2, 475-477.

-Hrvatska kronika od 547. do 1089. Libellus Gothorum (Kraljevstvo Slavena) kao izvor za staru povijest Hrvata. Hrvatska obzorja. VI/1998, 2, 267-328.

-Yalnuški diletant. Feral tribune, XV/1998, 664, 50. Broj od 8 lipnja 1998. (Skraćeni tekst odgovora Ivi Bancu.)

-Stepinac i masonstvo. Nova tribina (Split), IX/1998, 17, 58-70.

 

1999.

-Hrvatska kronika 547. - 1089. II. dopunjeno izdanje. Matica hrvatska Split, Split, 1999, str. 205.

-Državotvornost dinarskih Hrvata. U knjizi: Maček i Maček u Luburićevu zatočeništvu. Priredio Ivan Mužić. I. izdanje. Matica hrvatska Split, Split, 1999, str. 7-34.

-Metafizika masonstva. Politički zatvorenik, IX/1999, 90, 10-12. (I.); IX/1999, 91, 14-16. (II.); IX/1999, 92, 7-9. (III.); IX/1999, 93; 15-17. (IV.)

-Državotvornost dinarskih Hrvata. U knjizi: Maček i Luburić. Maček u Luburićevu zatočeništvu. Priredio Ivan Mužić. II. izdanje. Laus, Split, 1999., str. 7-34.

-Metafizika masonstva. U knjizi: Lav XIII.-J. J. Strossmayer, O sekti masona. Priredio: Ivan Mužić. Matica hrvatska Split, Split, 1999., str. 7-42.

-Osnivanje i rad lože Hrvatska vila. U knjizi: Lav XIII.- J. J. Strossmayer, O sekti masona. Priredio: Ivan Mužić. Matica hrvatska Split, Split, 1999., str. 93-99. 

-Stepinac i masonstvo. Politički zatvorenik IX/1999, 82, 29-31. (I.); IX/1999, 83, 17-19. (II.); IX/1999, 84, 11-13. (III.)

 

2000.

-Hitler i Izrael. III. izdanje. Matica hrvatska Split, Split, 2000, str. 197.

-Tuđman i masonstvo. Slobodna Dalmacija. Broj od 5. studenoga 2000, str. 6-7-8.

-Državotvornost dinarskih Hrvata. Slobodna Dalmacija. Broj od 1. veljače 2000., str. 11.; Broj od 2. veljače 2000., str. 11. (II.); Broj od 3. veljače 2000, str. 11. (III.); Broj od 4. veljače 2000, str. 12. (IV.); Broj od 5 veljače 2000, str. 14. (V.); Broj od 6. veljače 2000, str 6. (VI.); Broj od 7. veljače 2000, str. 7. (VII.); Broj od 8. veljače 2000, str. 9. (VIII.); Broj od 9 veljače 2000, str. 10. (IX.); Broj od 10 veljače 2000, str. 10. (X.); Broj od 11. veljače 2000, str. 12. (XI.); Broj od 12 veljače 2000, str.12 (XII.).

-Tuđman u masonskoj mreži. Hrvatski glasnik u Švedskoj. XXII/2000, 3, 24-27.

-Tuđman u masonskoj mreži. Hrvatsko slovo. VI/2000, 283, 16-17. Broj od 22. rujna 2000.

 

2001.

-Masonstvo u Hrvata. VI. prerađeno izdanje. Laus, Split, 2001, str. 705.

-Masonstvo u Hrvata. VII. izdanje. Knjigotisak, Split, 2001, str. 704.

-Isus Krist i Izrael u smislu povijesti. II. potpuno prerađeno izdanje. Laus, Split, 2001, str. 133.

-Hrvati i autohtonost na teritoriju rimske provincije Dalmacije. VII. izdanje, Knjigotisak, Split, 2001, str. 582.

-Hrvatska kronika 547. - 1089. IV. dopunjeno izdanje. Matica hrvatska Split, Split, 2001, str. 263.

-O hrvatskoj historiografiji i Tomislavu Jonjiću. Hrvatska obzorja, IX/2001, 2, 449-451.

-O hrvatskoj historiografiji i Tomislavu Jonjiću. Imotska krajina (Imotski), XXXI/2001, 584,11. Broj od 28. veljače 2001.

-Narod jedinstven, intelektualci podijeljeni. Slovo prigodom predstavljanja knjige Tomislava Jonjića Hrvatska vanjska politika 1939.-1942. Slobodna Dalmacija. Broj od 17. veljače 2001, str. 10-11.

 

2002.

-Doseljenje, smještaj i pokrštavanje Hrvata prema izvorima. U knjizi: Antun Dabinović - Rudolf Horvat - Tomislav Jonjić - Lovre Katić - Ivan Mužić -Slavko Pavičić - Franjo Perše, Hrvatska povijest. Naklada Bošković, Split. 2002, str. 7-69. Prvo i drugo izdanje u ovoj istoj godini.

-O prapostojbini Slavena i doseljenju Hrvata. U knjizi: Gjuro Szabo, Starosjeditelji i Hrvati. Priredio Ivan Mužić. Laus - Kupola, Split, 2002, str. 5-81.

-Hrvatska kronika 547. - 1089. V. izdanje. Marjan tisak, Split, 2002, str. 5-81.

-Tko i kako Hrvatima propagira masonstvo? Izvodi iz odgovora Brzici. Podstranski list (Podstrana), II/2002, 2-3, 33.

-Tko i kako Hrvatima propagira masonstvo? Masoni u Hrvatskoj bili su protiv hrvatstva i katoličanstva. (Cjeloviti odgovor Brzici.) Hrvatsko slovo, VIII/2002, 372, 16-17. Broj od 7. lipnja 2002.

-Masonerija je tradicionalno protuhrvatska i protukatolička. Politički zatvorenik, XII/2002,124-125, 10-14.

 

2003.

-Smisao masonstva. Naklada Bošković. Split, 2003., str. 179.

-Katolička crkva, Stepinac i Pavelić. III. izdanje. Marjan tisak, Split, 2003, str. 534.

-Tko stoji iza kulisa svjetskih zbivanja?. Mi List mladih, XXVII/2003, 1-2, 27. (Preneseno iz lista Hrvatsko slovo, broj od 24. siječnja 2003, str. 16-17.)

-Katolička crkva i Stepinac. IV. izdanje. Marjan tisak, Split, 2003, str. 336.

-O vjerovanjima predkršćanske Europe. Štovanje mjeseca na teritoriju Hrvata. Problematika reljefa na zapadnoj strani Zmajeve pećine. U knjizi: Nenad Cambi – Heinrich i Ingrid Kusch - Ivan Mužić, Mjesec u Hrvata i Zmajeva pećina. Naklada Bošković, Split. 2003., str. 5-36.

-Gospa Guadalupska i Quetzalcoatl. U knjizi: Gospa Guadalupska. Priredio Ivan Mužić. Naklada Bošković, Split, 2003., str. 5-40.

-U ratu protiv Boga propast će novi svjetski poredak. Hrvatsko slovo, IX/2003,405, 16-17. Broj od 24. siječnja 2003.

-Masonski programirani kaos. Glas koncila. Broj 5 od 2. veljače 2003, str. 23.

 

2004.

-Umjesto predgovora. U knjizi: Ivan Ugrin, Hrvati to znaju. Ogranak Matice hrvatske Split, Split, 2004, str. 5-6.

-Molitva za hrvatske dušmane. (Odgovor Viktoru Ivančiću). Feral Tribune, broj 965 od 19 ožujka 2004, str. 3.

-Izmišljanje antijudaizma. (Odgovor Davorki Blažević). Slobodna Dalmacija. Broj od 22. travnja 2004, str.14.

- Ne shvaćate problematiku. (Odgovor Davoru Krili). Slobodna Dalmacija. Broj od 25. travnja 2004, str. 4.

-Protokoli sionskih mudraca i feralovski goimi. Podstranska revija, IV/2004, 8,14-15.

-Franjo Tuđman,  u ovakvoj Hrvatskoj umro bi od tuge. Hrvatska obzorja, XII/2004,1-4, 21-22.

-Zlodusi u Hrvatskoj. Naklada Bošković, Split, 2004, str. 80.

 

2005.

-Masonstvo u Hrvata. VIII. dopunjeno izdanje. Naklada Bošković, Split, 2005, str. 751.

-Israele e l' Anticristo. U knjizi: Domenico Rotundo, L' alta finanza ebraica e le rivoluzioni. Ursini Edizioni, Catanzaro, 2005, str. 121-133.

-Kapitalno djelo o povijesti Vlaha. (Osvrt na knjigu: Zef Mirdita, Vlasi u historiografiji.) Slobodna Dalmacija. Broj od 22 siječnja 2005, str. 22-23.

 

 2006.

-Hrvatska povijest devetoga stoljeća. I. izdanje. Naklada Bošković, Split, 2007, str. 263.

 

2007.

-Hrvatska povijest devetoga stoljeća. Drugo dopunjeno izdanje. Matica hrvatska Ogranak Split - Naklada Bošković, Split, 2007, str. 358.

- In memoriam prijatelju don Lovri. U knjizi: Naseljenje današnjeg Solina. Bilo jedno ubavo selo. Priredio Ivan Mužić. I. izdanje. Naklada Bošković, Split, 2007, str. 101-102.

- Ostaci kulta pretkršćanskog boga Vida na teritoriju Hrvata. Starohrvatska prosvjeta, III. serija, svezak 34/2007, str. 477-490.

- In memoriam prijatelju don Lovri. U knjizi: Naseljenje današnjeg Solina. Bilo jedno ubavo selo. Priredio Ivan Mužić. II. dopunjeno izdanje. Naklada Bošković, Split, 2007, str. 101-102.

 

2008.

- Nastajanje hrvatskog naroda na Balkanu. Starohrvatska prosvjeta, III. serija, svezak 35/2008, str. 19-41.

- Vjera Crkve bosanske Krstjani i pogani u srednjovjekovnoj Bosni. Prilog: Damir Marjanović – Dragan Primorac – Rifat Hadžiselimović, Naseljavanje Bosne i Hercegovine. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Split, 2008, str. 183+Historijska karta srednjovjekovne bosanske države autora Marka Vege.

- Sklavini - Sklabenoi i formirovanije horvatskogo naroda na Balkanah. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. Sankt Peterburg, broj 2(4)/2008, str. 73-93.

 

2009.

Ivan Mužić, Nije dokazano da je Jozo Kljaković bio mason. Hrvatski List, broj 270 od 26. XI. 2009, str. 9.

Ivan Mužić, Vlasi i starobalkanska pretkršćanska simbolika jelena na stećcima.

Starohrvatska prosvjeta, III serija, svezak 36, 2009, str. 315-349. 

 

Mužić Ivan, O hrvatskoj etnogenezi i masonstvu u Hrvata. Matica hrvatska Ogranak Imotski – Naklada Bošković, Split, 2009, str. 143.

 

2010.

Mužić Ivan, Vlasi i starobalkanska pretkršćanska simbolika jelena na stećcima. U knjizi: Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Split, 2010, str. 215-270.

 

Mužić, Ivan. O masonstvu kao tabu temi u Hrvata. Str. 641-643.; Stepinac i masonstvo. Str. 644-648. U knjizi: Darko Sagrak /Prikupio i uredio Darko Sagrak/, Nezavisna država Hrvatska Prijepori i mitovi. Nakladnik Darko Sagrak Sunakladnik Udruga Dr. Milan Šuflay, Zagreb MMX, ukupno str. 832.

 

Mužić Ivan, Bijeli Hrvati u banskoj Hrvatskoj i županijska Hrvatska. Starohrvatska prosvjeta, III. Serija, svezak 37 za 2010, str. 265-298.

 

Mužić Ivan, Poruka Jozi Kljakoviću. (I.) Hrvatsko Slovo. Godina XVI,  broj 774 od 19. veljače 2010, str. 14, 28.; (II.) Godina XVI,  broj 775. od 26. veljače 2010, str. 14.

 

Mužić Ivan, Nepotkrijepljene tvrdnje o Kljakovićevoj pripadnosti masonima. Hrvatsko Slovo. (I.).  Godina XVI,  broj 768. od 8. siječnja 2010, str. 14-15.; (II.). Godina XVI, broj 769. od 15. siječnja 2010, str. 14-15.

 

 

2011.

Ivan Mužić, Svetojurjevska problematika u Hrvata i sveti Juraj na reljefu crkve u Žrnovnici. Starohrvatska prosvjeta, III serija, svezak 38, 2011, str. 187-213.

 

U obranu prof. Ivana Alilovića u ime i po ovlaštenju kolega branitelja. U knjizi: Igor Zidić, Slučaj Alilović. Naklada Ogranak Matice hrvatske Grude- Matica hrvatska Zagreb, Grude-Zagreb, 2011, str. 93-105.

 

Mužić, Ivan, Hrvatska povijest devetoga stoljeća. Treće dopunjeno izdanje, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2011, str. 368.

 

Mužić Ivan, Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Split, 2010, str. 318.

 

Mužić Ivan, Hrvatska kronika u Ljetopisu Popa Dukljanina. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Split, 2011, str. 343.

 

 

2012.

Mužić Ivan, Hrvatski vladari od sredine VI. do kraja IX. stoljeća (Kronologija). Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Split, 2012, str. 85.

 

Mužić Ivan, O Alexisu Carrelu. U knjizi: Alexis Carrel, Moć molitve. Naklada Ivana Mužića. Split, 2012, str. 61-64. (Pretiskano i u izdanju Naklade Bošković iste godine.)

 

Mužić Ivan, Potpuna vjerodostojnost vrela o hrvatskim kraljevima u prilogu Franza Arensa. Starohrvatska prosvjeta. /Muzej hrvatskih arheoloških spomenika/, III. Serija, svezak 39/2012,  str. 45-56.

 

2013.

Ivan Mužić, Alojzije Stepinac. /Izdanje na talijanskom jeziku./ Vlastita naklada, Split, 2013, str. 109.

Mužić Ivan, Hrvatski vladari od sredine VI. do kraja IX. stoljeća. Drugo dopunjeno izdanje. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2013, str. 285.

 

2014.

Mužić Ivan, Utemeljenje Arne Brekera u grčko-rimskoj i kršćanskoj baštini. U knjizi: Mile Budak, Kod kipara Arne Brekera. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2014, str. 31-49.

 

Mužić Ivan, Sudbina i sloboda volje. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2014, str. 101.

 

Mužić Ivan, Sikstinska Madona. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2014, str. 52.

 

Mužić Ivan, Datum i vrijeme proglašenja države Izrael. Lamed /Tel Aviv/. Izabrao i priredio Ivan L. Ninić. Godina VII, broj 7, jul 2014, str. 15-18.

 

Mužić Ivan, Kad je proglašena samostalna Republika Hrvatska. Hrvatsko slovo, XX/2014, 1001, str. 26, 29.

 

2015.

Mužić Ivan, Sveti Juraj u Hrvata. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2015, str. 126.

 

Mužić Ivan, Sjećanja na Franu Franića, Franju Tuđmana i Zvonka Bušića s komentarima. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2015, str. 152.

 

Mužić Ivan, Ivan Meštrović i slobodno zidarstvo. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2015, str. 191.

 

2016.

Ivan Mužić, Uz dopisivanje sa Savićem Markovićem Štedimlijom. Prilog uz izdanje: Pisma S. M. Štedimlije dr Mužiću. U: Matica. /Časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu go dina/. Izdavač Matica crnogorska /Cetinje – Podgorica/, godište XVII, broj 66, 2016, str. 463-522. Priredio Danilo Radojević.

 

Ivan Mužić, Vrelo o hrvatskim kraljevima u Arensovu prilogu. Hrvatsko slovo,

godište XXII, broj 1098,  6 svibnja 2016. Str. 28-29.

 

Mužić Ivan, O Josipu Manoliću, Eugenu Laxi i Simboličkoj Velikoj loži Libertas. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2016, str. 151.

 

Mužić Ivan, Papa Franjo i masonstvo. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2016, str. 35.

 

Mužić Ivan, Jozo Kljaković i slobodno zidarstvo. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2016, str. 100.

 

Mužić Ivan, Jeruzalemski hram na kraju vremena Metafizika povijesti. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2016, str. 115.

 

 

2017.

Mužić Ivan, O hrvatskom masovnom pokretu 1971. godine u Splitu. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2017, str. 53.

 

Mužić Ivan, Richard Coudenhove-Kalergi o vladarskoj kasti svijeta. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2017, str. 61.

 

Mužić Ivan, Istina o masoneriji. Veritas /Zagreb/, LVI/2017, broj 10, str. 20-21.

 

2018.

Mužić Ivan – Stanko Rac, Danteova vjera. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2018, str. 132.

 

 

II. dio

1967.

-Štedimlija S./avić/ M./arković/, Razmatranja o povijesti Hrvata. Crkva u svijetu, II/1967, 5, 70-74.

-Matthew (Mate) Meštrović, Ivan Mužić, Razmatranja o povijesti Hrvata. Journal of Croatian Studies. (New York), vol. VII-VIII, 1966-67., str. 167-171.

 

1968.

-Srećko Džaja, Mužić Ivan: Razmatranje o povijesti Hrvata. Dobri pastir (Sarajevo), XVII-XVIII/1968, 1-4, 311.

-Ivan Vitezić, Razmatrajući o hrvatskoj povijesti. Nekoje kritičke misli o Mužićevim Razmatranjima o povijesti Hrvata. Novi život (Rim),VII/1968, 2, 98-106.

-Sava Štedimlija, Razmatranja o povijesti Hrvata. Drina, VI/1968, broj 85-86, str. 15-16. Broj od 10. travnja 1968.

-Bogdan Radica, Nova razmatranja o povijesti Hrvata. Iz moje torbe. Hrvatski glas (Winnipeg, Canada). Broj od 13. I., 1968., str. 3.

-Bogdan Radica, Nova razmatranja o povijesti Hrvata. Hrvatska država (Berlin-München). Broj 156-158., (siječanj-veljača-ožujak) za 1968, str. 8.

-Stanko Vujica, Razmatranja o povijesti Hrvata. I. Hrvatski glas. Broj od 9. ožujak 1968., str. 1-2. (I.); Broj od 16. ožujak, 1968., str. 2. (II.); Hrvatski glas, 23. ožujak, 1968., str. 3. (III.)

- (Nepotpisano), Na „novom kursu“. Iskra (München). Broj od 1. ožujak 1968, str. 7. (Osvrt na Razmatranja o povijesti Hrvata.)

 -(Nepotpisano), Ivan Mužić, Razmatranja o povijesti Hrvata. Slobodna riječ (Buenos Aires). Broj za veljaču 1968, str. 3.

-(Nepotpisano), Dvije knjige, koje odjekuju u domovini. Hrvatska država, broj 156-157-158. za 1968. godinu. (Osvrt na Razmatranja o povijesti Hrvata.)

 

1969.

-Josip Butorac, Ivan Mužić, Hrvatska politika i jugoslavenska ideja. Crkva u svijetu, IV/1969, 5-6,  502-507.

-Časlav Nikitović, Povodom Hrvatske revije na engleskom. Bratstvo – Fraternity (Toronto, Kanada). Broj 165. za ožujak 1969, str. 4-5.

-(Nepotpisano), Traganje za kontinuitetom. Ivan Mužić: Hrvatska politika i jugoslavenska ideja. Ekonomska politika (Beograd), XVIII/1969, 904, 32-33. Broj od 28. srpanj 1969.

-Ljubo Prvan, Krivi zaključci metode „rekla kazala“. Neuspjelo prikriveni kleronacionalizam. Ivan Mužić: Hrvatska politika i jugoslavenska ideja. Vjesnik, XXX/1969, 8013, 9. Broj od 10. lipnja 1969.

-Bogdan Radica, „Hrvatska politika i jugoslavenska ideja“. Iz moje torbe. Hrvatski glas. Broj od 6. kolovoza 1969, str. 1, 5.

-Criticus, Zašto je propala prva Jugoslavija? Hrvatski dom. Broj za  studeni/prosinac 1969, str. 13. (Osvrt na knjigu: Hrvatska politika i jugoslavenska ideja).

-„Grupa hrvatskih intelektualaca iz Sjeverne Hrvatske“, Što domovina misli. Poruka hrvatskih intelektualaca Mužiću i istomišljenicima. Hrvatska država (München). Broj 176 za 1969. godinu, str. 4-5. (Autor Benedikta Bučan Zelić iz Splita.) Tiskano i kao poseban letak u izdanju Antuna Bonefačića.

 

1969.-1970.

-Stanko M. Vujica, „Hrvatska politika i jugoslavenska ideja.“ Jedna značajna knjiga. Hrvatski Glas (Winnipeg, Kanada). Broj 28. od 9. srpnja 1969, str. 1-2.

 

1970.

-Bogdan Radica, Ivan Mužić, Hrvatska politika i jugoslavenska ideja. Slavic Review (Columbus - Ohio), vol. 29, br. 3, rujan 1970, str. 531 – 532.

-K.(aleb) (Roko), Knjiga Ivana Mužića Hrvatska politika i jugoslavenska ideja. Hrvatska zora (München), broj 193-194, prosinac 1969 – siječanj 1970, str. 3.

-Stanko Vujica, Hrvatska politika i jugoslavenska ideja. Journal of Croatian Studies. Annual Review of the Croatian Academy of America. (New York), vol. XI-XII, 1970-1970., str. 169 -171.

 

1971.

-Milan Blažeković, Ivan Mužić: Hrvatska politika i jugoslavenska ideja. Studia Croatica (Buenos Aires), vol. 40-41 za 1971, str. 96-98.

 

1979.

-Petar Zdravko Blajić, Ivan Mužić: Izrael i Antikrist. Marulić, XII/1979, 5, 474-476.

-Matija Berljak, Ivan Mužić, Katolička crkva u Kraljevini Jugoslaviji. Croatica christiana periodica (Zagreb), III/1979, 3, 141-143.

-Domagoj Šubić (Drago Šimundža), Katolička Crkva u Kraljevini Jugoslaviji. Glas koncila, XVIII/1979,7, 18. Broj od 1. travanj 1979.

-H. Vukelić, Katolička Crkva na udaru pravoslavlja. (Osvrt na knjigu: Katolička Crkva u Kraljevini Jugoslaviji.) Poruka slobodne Hrvatske. Broj 9 od 1979, str. 17.

 

1983.

-(Nepotpisano. /Špiro Marasović/), Ivan Mužić, Masonstvo u Hrvata. Veritas (Zagreb), XXII/1983, 12/260/, 29.

-Mladen Švab, Slobodno zidarstvo. Ivan Mužić, Masonstvo u Hrvata. Oko, XII/1983, 307, 23. (Broj od 22. prosinca 1983. do 5. siječnja 1984.)

 

1984.

-(Nepotpisano), Jeftine poruke jedne (relativno) skupe knjige. Šibenski list, XXIII/1984, 1073, 6. (Broj od 25.veljače 1984.)

-S. Z., Vrijedna knjiga o inomišljenicima. Živa zajednica (Lebendige Gemeinde), (Frankfurt am Main). Br. 3/49/ za 1984, str. 14.

-Vicukić N., Ivan Mužić, Masonstvo u Hrvata (Masoni i Jugoslavija). Croatica Christiana Periodica, VIII/1984, 13, 102-104.

-Vukušić Bože, Frank' masonstvo u Hrvata. Hrvatski tjednik (Australia). Broj od 11. rujna 1984, str. 6-7.

-M.(agnino) L.(eo), Ivan Mužić, Masonstvo u Hrvata. La cultura nel mondo (Rim), XXXVIII/1984, 1, 77.

-Blajić Petar Zdravko. Mužićevo Masonstvo u Hrvata. Marulić, XVII/1984, 1, 99-107.

-N. Masonstvo u Hrvata. Glas Koncila. Broj 10. od 13. svibnja 1984, str. 15.

-Bajurin Jozo, Masonstvo u Hrvata, Danica (Chicago), 54/1984, 40, 6. Broj od 12. listopada 1984.

-Laxa Eugen. Uz knjigu Ivana Mužića – Masonstvo u Hrvata. Slobodna riječ Sao Paulo /Brazil/, XXXVIII/1984, 335, 3.

-Radenko Radojčić – Damir Zagota, Sam svoj egzorcist. Oko, XII/1984, 309, 23. (Broj od 19. siječnja do 2. veljače 1984.)

-Zorica Stipetić, Klerikalistički pogled na svijet. Masoni, mistifikacije i krivotvorenja. Vjesnik, XLV/1984, 13070, 3. (Broj od 25. 01. 1984.)

-Zorica Stipetić, Oprobana metoda osobne diskvalifikacije. Vjesnik, XLV/1984, 13079, 3. (Broj od 3. veljače. 1984.)

-Pero Pletikosa, U povodu knjige Masonstvo u Hrvata. Čuvajte se masona! Danas, III/1984, 103, 40-41. Broj od 7. veljače 1984.

-Pero Pletikosa, Na suprotnim pozicijama. Danas, III/1984, 105,44. Broj od 14. veljače 1984.

-(Nepotpisano), Mundo masonico. Kulu gradim, a kamena nemam. Polet (Zagreb). Broj 282 od 12. listopada 1984., str. 13.

-Zvonko Simić, Četiri knjige o masonima. Prašina u oči. NIN (Beograd), XXXV/1984, 1744, 23-25. Broj od 3. lipnja 1984.

 

1985.

-Wolfgang Kessler, Masonstvo u Hrvata.–Smisao masonstva. Südost-Forschungen, sv. XLIV, München, 1985, str. 361-364.

- (Nepotpisano), FM-Literatur aus – Jugoslawien. Blaue Blätter (Wien). Broj za veljaču 1985, str. 5.

Bogdan Radica, Pisci i knjige kod nas i oko nas. Hrvatska revija, XXXV/1985, sv. 2, str. 234-238.

 

1986.

-Šanjek F.(ranjo), Ivan Mužić, Framasonstvo u Hrvata. Revue d' histoire ecclésiastique (Louvain – La – Neuve), LXXXI/1986, 1-2, 198-200.

 

1987.

-Magnino Leo, La Croazia di Stjepan Radic. La cultura nel mondo, XLI/ 1987, 4, 43.

-Škobalj Ante. Pucanje u klobuk. Poljica (List Poljičkog dekanata), XII/1987, 12, 160-165.

- „Grupa hrvatskih intelektualaca iz Sjeverne Hrvatske“, Što domovina misli. Poruka hrvatskih intelektualaca Mužiću i istomišljenicima. Pretiskano u prosincu 1987. iz lista Hrvatska država (München), broj 176, za 1969, str. 4-5. (Autor Benedikta Bučan Zelić iz Splita.) Ukupno 30 stranica knjižice.

-(Nepotpisano), Knjiga o Stjepanu Radiću. Slobodna riječ (Buenos Aires). Broj za kolovoz 1987, str. 3. (Prenesen dio prikaza Mužićeve knjige: Stjepan Radić objavljen u listu Zajedničar /Pittsburg, USA/ dne 5. kolovoza 1987.)

 -Bogdan Radica, Stjepan Radić u povijesti Ivana Mužića. Hrvatska revija, XXXVII/1987, 3(147), 453-455.

-I. S., Knjiga o S. Radiću. Matica. (Časopis Matice iseljenika Hrvatske u Zagrebu). Broj 6 za lipanj 1987, str. 33.

 

1988.

-Nikola Čolak, Razmatranja o „Razmatranjima o poviesti Hrvata“. Središnjica za proučavanje hrvatske povijesti. Venecija - Padova, 1989, str. 139-140. (Na kraju teksta stoji da je ranije objavljeno u: „Hrvatsko pravo, X/1983, 5.“

-Josip Pavičić, Radić. (Osvrt na knjigu o Stjepanu Radiću). Vjesnik, broj od 3. listopada 1988., str. 9.

-Ivo Petrinović, Cjelovita monografija. Ivan Mužić: Stjepan Radić. Naša knjiga (Zagreb). Broj 31-32 za 1988., str. 50-51.

-(Nepotpisano), Povijesna potreba. (Osvrt na knjigu: Stjepan Radić.) Vikend (Zagreb), broj 1066 od 28. listopada 1988., str. 26.

-Dubravko Horvatić, Ivan Mužić: Stjepan Radić u Kraljevini SHS. Kana (Zagreb), XIX/1988, 10/207/, 10.

 

1989.

-Radoslav Katičić, Ivan Mužić o podrijetlu Hrvata. Starohrvatska prosvjeta, ser. III, sv. 19, Split, 1989., str. 243-270.

-Radoslav Katičić, Još jednom o Mužiću. Starohrvatska prosvjeta, ser. III, sv. 19, Split, 1989., str. 285-287.

-Bojan Balkovec, Ivan Mužić, Stjepan Radiću Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Zgodovinski časopis (Ljubljana), 43/1989, 3, 463-465.

 

1990.

-Ivo Petrinović, Izvorni Radić. Naša knjiga, broj 34 za prosinac 1990., str. 16.

-Neven Budak, Etnogeneza po diktatu. Danas, IX/1990, 426, 46-47.

-Neven Budak, Samo loš amater. Danas (Zagreb), IX/1990, 431, 32. Broj od 22. svibnja 1990.

-Emil Sinčić, Viđenje povijesti. Danas, IX/1990, 429, 6. Broj od 8. svibnja 1990.

-Srđan Stojančev, Potomci Ilira. Galaksija (Beograd), XVIII/1990, 509, 69-71. Broj za kolovoz 1990.

-Milko Brković, Podrijetlo Hrvata. Zadarska revija, XXXIX/1990, 4, 544-547.

-Radoslav Katičić, Ivan Mužić, Podrijetlo Hrvata. Obavijesti. (Hrvatsko arheološko društvo u Zagrebu.) XXII/1990, 2, 60-62.

-Ivica Mlivončić, Selidbe nije bilo. (Uz knjigu Podrijetlo Hrvata). Slobodna Dalmacija, XLVII/1990, 14050, 42. Broj od 14. siječnja 1990.

-Rikard Pavelić, Dvojezični Vlasi. Uz feljton „Podrijetlo Hrvata“ prema knjizi Ivana Mužića. Slobodna Dalmacija, broj 980. od 11. veljače 1990, str. 27-28.

-Aleksandar Benažić (Neven Budak), Rasistička kaša. Vjesnik, godina L/1990, 624, 18-19. Broj od 23. lipnja 1990.

-Dragoš Kalajić, Iliri su Sloveni. Politika /Beograd/, LXXXVII/1990, 27479, 19.  Broj od 7. IV. 1990.

 

1991.

-Ivica Mlivončić, NDH i pravoslavlje. (Osvrt na knjigu: Pavelić i Stepinac.) Slobodna Dalmacija. Broj od 14. lipnja 1991. str. 18.

-Jakov Bubalo, Novo svjetlo nad novom povijesti. (Osvrt na knjigu: Pavelić i Stepinac). Naša ognjišta (Tomislavgrad), XXI/1991, 5/172/,17.

-Borislav Dadić, Pavelić i Stepinac. Nova tribina, II/1991, 4, 25.

-Mladen Švab, Ivan Mužić: Pavelić i Stepinac. Što govore novi izvori. Zapad (Zagreb), I/1991, 2, 14. Broj od 20. svibnja 1991.

 

1992.

-Petar Zdravko Blajić, Svjedočenja protiv zaborava. Prepoznavanje u mnoštvu. Naklada: Dom kulture „Zvonimir“ u Solinu. Solin, 1992. Pretiskani ranije objavljeni prikazi Mužićevih knjiga: Izrael i Antikrist, str. 12-15; Masonstvo u Hrvata, str. 17-30.

Ivica Mlivončić, Pravjera Hrvata. Slobodna Dalmacija, XLIX/1992, 14837, 32.(I.);  XLIX/1992, 14838, 21. (II.); XLIX/1992, 14839, 22. (III.); XLIX/1992, 14840, 21. (IV.); XLIX/1992, 14841, 23. (V.)

 

1993.

-Radoslav Katičić, Ivan Mužić o podrijetlu Hrvata. U knjizi: R. Katičić, Uz početke hrvatskih početaka. Književni krug, Split, 1993, str. 203-233.

-Jozo Šaškor, Masoni iz arhiva. (Osvrt na knjigu Masoni u Hrvatskoj 1918. - 1967.) Nova tribina (Split), IV/1993, 8, 43-44.

-Ivan Krištić, Masonsko mistično bratstvo. (Osvrt na knjigu: Masoni u Hrvatskoj od 1918. do 1967.) Trn (Tomislavgrad), II/1993, 50, 12. Broj od 25. lipnja 1993.

-Petar Zdravko Blaić, Mogu li biti hrvatski masoni. (Ivan Mužić: Masoni u Hrvatskoj1918-1967). U knjizi: P. Z. Blaić, Ponukan rekoh. Šetnja kroz doživljeno i proživljeno. Društvo prijatelja kulturne baštine, Split, 1993., str. 64-65.

-Nedjeljko Grakalić, Ivan Mužić: Masoni u Hrvatskoj. Dokle sežu svilene ruakvice? Nedjeljna Dalmacija. Broj 1158 od 7. srpnja 1993., str. 22.

-Petar Zdravko Blajić, Masoni u Hrvatskoj. Ivan Mužić, Masoni u Hrvatskoj 1918-1967. Glas koncila, XXXII/1993, 26/994/, 7. Broj 26 od 27. lipnja 1993.

 

1994.

-Zlatko Kudelić, Ivan Mužić, Masoni u Hrvatskoj 1918-1967. Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), XXVI/1994, 2, 363-364.

-Frano Cetinić-Petris, Teoretičari zavjere kopaju nos. Feral Tribune (Split), broj 433. od 4. I. 1994., str. 20-21.

 

1995.

-Dragoš Kalajić, Masoni u raljama UDBE. (Osvrt na knjigu Masoni u Hrvatskoj 1918. do 1967.) Duga (Beograd), br. 1607 od 23. siječnja do 3. veljače 1995, str. 70-71.

-Dragoš Kalajić, Hrvatska revizija Hitlera. Duga (Beograd). Broj 1629 od 25. studenog 1995, str. 92-95.

 

1996.

-Vojko Mirković, Olimpijski Hitler. Ideološki obzor nacističkog vođe. Dan (Split), II/1996, 14, 12. Broj od 10. ožujka 1996.

-Ivica Mlivončić, Ništa od Tuge i Buge. (Osvrt na knjigu: Slaveni, Goti i Hrvati.) Slobodna Dalmacija,  broj od 26. studenoga 1996, str. 6.

 

1997.

-Branko Madunić, Mužićevi masoni po peti put među Hrvatima. Vjesnik, LVIII/1997, 17735, 7. Broj od 2. ožujka 1997.

-Mirko Vid Mlakar, Hitler u prvom licu. Slobodna Dalmacija. Broj od 18. studenoga 1997, str. 4-5.

-Željko Kliment, Novi djelići istine. (Osvrt na knjigu: Hitler i Izrael.) Vjesnik, LVIII/1997, 18018, 22. Broj od 18. prosinca 1997.

-Ivica Mlivončić, Zidari nakon Zida. (Osvrt na V. izdanje knjige: Masonstvo u Hrvata.) Slobodna Dalmacija. Broj od 25 ožujka 1997. str. 7.

- Mladen Švab, Pregled literature o ulozi slobodnih zidara u povijesti hrvatskih zemalja. (II.) Časopis za suvremenu povijest, XXIX/1997, 2,271-286.

 

1998.

-Ivica Mlivončić, Doseljenja nije bilo. Slobodna Dalmacija. Broj od 27. listopada 1998, str. 6.

-Ivan Bogoljub Croata (pseudonim), Slobodnozidarska katolička arhitektura. (Osvrt na tri nastavka u Slobodnoj Dalmaciji o masonstvu od 11. do 13. svibnja 1998.). Hrvatska ljevica (Zagreb), V/1998, 7/8, 42-43. Broj od 1. srpnja do 31. kolovoza 1998

-Dragan Stern, Ivan Mužić, Hitler i Izrael. Novi Omanut (Zagreb). Broj 26 za siječanj-veljača 1998, str. 15.

-Ivo Banac, Lov na prigodne zidare. Feral Tribune, XV/1998, 662, 36-37. Broj od 25. svibnja 1998.

Gajšek Vladimir, Hitler in Izrael (Hitler i Izrael) Ivana Mužića. Tekst na internetu (www.intely.com/cult/kritike/knjige/hitler.htm  ).“26.09.02.“

 

1999.

-Daniel Rafaelić, Znanstveno o Ljetopisu Popa Dukljanina. Mi List mladih, XXIII/1999, 6, 25.

-Ivica Mlivončić, Uz najnovije izdanje „Protokola sionskih mudraca“. Enigma XX. stoljeća. Slobodna Dalmacija. Broj od 6. srpnja 1999., str. 3.

 

-Ivica Mlivončić, Dolazak carstva zla. (Osvrt na knjigu: Lav XIII. - J. J. Strossmayer, O sekti masona.) Slobodna Dalmacija, LVII/1999, 17543, 3. Broj od 16. studenoga 1999.

 

-         Ivica Mlivončić (pripremio).O sekti masona. Izvodi knjige O sekti masona.

Nedjeljna Dalmacija XXIX/1999, 1485, 23. (I.) Broj od 8. listopada 1999.; XXIX/1999, 1486, 28-29. (II.) Broj od 15. listopada 1999.; XXIX/1999, 1487, 22. (III.) Broj od 22. listopada 1999.; XXIX/1999, 1488, 22. (IV.) Broj od 29. listopada 1999.; XXIX/1999, 1489, 22. (IV.) Broj od 5. studenog1999.

 

2000.

-Mario Bilić, Ivan Mužić: „Maček i Luburić“. Proložac (List Župe sv. Mihovila u Prološcu), XIX/2000, 2/54/, 50-51.

-Mario Bilić, Ivan Mužić: Maček i Luburić. Politički zatvorenik, X/2000,100-101,73.

-Kažimir Pribilović, Državotvornost dinarskih Hrvata. Istina se crpi iz arhiva. Slobodna Dalmacija. Broj od 25 ožujka 2000., str. 22.

-Vladimir Isaić, A rasni zakoni?! Slobodna Dalmacija. Broj od 25 ožujka 2000., str. 22. (Osvrt na tekst: Državotvornost dinarskih Hrvata.)

-Predrag Lucić, Kako su rezultati izbora uvrijedili hrvatskog Übermenscha. Nikad sobom. (Osvrt na: Državotvornost dinarskih Hrvata.) Feral Tribune, XVII/2000,753, 43-44. Broj od 19. veljače 2000.

 

2001.

-Tomislav Jonjić, Ivan Mužić: Masonstvo u Hrvata. Politički zatvorenik, XI/2001,115, 44-45.

-Josip Milić, Osvrt na knjigu „Masonstvo u Hrvata“ Ivana Mužića. Dnevni list (Mostar). Broj od 19. prosinca 2001, str. 22.

 

2004.

- Vladimir Matijanić, Antisemit u Nadzornom odboru. Feral Tribune, broj 963 od 5. ožujka 2004, str. 3.

-Viktor Ivančić, Heil odbor! Feral Tribune, broj 964 od 12. ožujka 2004, str. 17-18.

-Boris Pavelić, Bin Laden pod Marjanom. Novi list (Rijeka), broj od 23. ožujka 2004, str. 3.

-Davor Krile, Memoari nevidljivog antisemita. Slobodna Dalmacija, broj od 24. travnja 2004. SD Magazin, str. 2.

-Boris Dežulović, Ministre Mlinariću, zaštitite me: gospodin Mužić angažirao je Gospodina da me ukloni. Globus (Zagreb). Broj 701. od 14. svibnja 2004, str. 46.

 

2006.

-Željko Rapanić, Riječ-dvije o knjizi Povijest Hrvata u IX. stoljeću. Mužićev pogled u rani srednji vijek. Solinska kronika (Solin), XIII/2006, 147, 12. Broj od 15. prosinca 2006.

 

2007.

-Milan Ivanišević, Vrijednosti novoga u ponovljenom izdanju. (Osvrt na izdanje knjige Lovre Katića, Naseljenje Solina.) Solinska kronika. Broj 151 od 15. travnja 2007. godine str. 13.

-Denis Alimov, Mužić Ivan. Hrvatska povijest devetoga stoljeća. (Recenzija)

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana (Sankt Peterburg), I/2007, 1-2, 123-132.

 

2008.

Dr. Marijan Roglić, Pod Zvonimirovom krunom. Vlastita naklada, München, 2008, str. ukupno 136+LII. Prilog: Poruka hrvatskih intelektualaca Mužiću i istomišljenicima. Str. XVIII+XXXI. Preneseno iz „Nezavisna država Hrvatska.“ Toronto, Ontario, siječanj, 1970, broj 1. /114./ (Autor Benedikta Bučan Zelić iz Splita.)

 

2009.

Božić Zoran, Odgovor na osvrt Ivana Mužića 'Nije dokazano da je Jozo Kljaković bio mason'. Hrvatski List, broj 272 od 10. XII. 2009, str. 7-9.

 

2010.

Ravančić Gordan, Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji. Hrvatski institut za povijest. Povijesni prilozi, Zagreb, 2010, godište 29, sv. 39, str. 259-260.

 

Božić Zoran, Istina o Kljakovićevu moralnom liku i djelu. Hrvatsko Slovo. (I.) Godina XVI,  broj 770. od 22. I. 2010, str. 14-15.; (II.) Godina XVI,  broj 771. od 29. I.  2010, str. 14-15.; (III.) Godina XVI, broj 772. od 5. veljače 2010, str. 14, 29.; (IV.) Godina XVI,  broj 773. od 12. veljače 2010, str. 14-15.

 

2011.

Drmač Marjan, „Ivan Mužić, Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji.“ Bosna franciscana. Franjevačka teologija, Sarajevo, 2011, godina XIX, broj 35, str. 319-326.

 

 

2013.

Katarina Brbora, Osvijeljeno zanimljivo dvostoljetje hrvatske povijesti. (Osvrt na knjigu: Hrvatski vladari…) Hrvatsko slovo. Godina XIX,  Str. 16-17. Broj 952 od 19. srpnja 2013.

 

 

2016.

 Tomislav Vuković, Tajni razgovori Miroslava Krleže s poglavnikom Antom Pavelićem. (Osvrt na knjigu „Pavelić i Staljinova ponuda priznanja Nezavisne Države Hrvatske.“) Hrvatski tjednik, broj 593 od 4. II. 2016, str. 28-32.

 

Zeljko D. Selak, 'Sudbina' Izraela. Glas Koncila, godište LV, 5. lipnja 2016, broj 23, str. 23.

 

Radica Bogdan, Pisma Ivanu Mužiću.  Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2016, str. 54.

 

--

Ivan Mužić priredio:

 

 

1991.

Oswald Spengler, Čovjek i tehnika. Laus, Split, 1991, str. 67.

 

1993.

Tacit Kornelije, Germanija. Verbum, Split, 1993, str.

 

1998.

Begić Miron Krešimir, HOS 1941-1945. Laus, Split, 1998, str. 248.

 

1999.

Strossmayer Josip Juraj, O sekti masona. Matica hrvatska Split, Split, 1999, str.

 

2001.

Šakić Dinko, S Poglavnikom u Alpama, Laus, Split, 2001, str. 192.

 

2002.

Gjuro Szabo, Starosjeditelji i Hrvati. Laus - Kupola, Split, 2002, str. 168.

 

Novi zavjet iz izvornoga teksta preveo i bilješke priredio dr. Ivan Evanđelist Šarić. Laus, Split, 2002, str. 516.

 

2003.

Gospa Guadalupska. Naklada Bošković, Split, 2003, str. 92.

 

2005.

Smiljana Rendić, Proroštvo sv. Malahije o papama i posljednjim vremenima. Naklada Bošković, Split, 2005, str. 135.

 

2007.

Begić Miron Krešimir, Nezavisna Država Hrvatska Ljetopis 1941. – 1945.  Naklada Bošković, Split, 2007, str. 306.

 

Lovre Katić, Naseljenje današnjeg Solina. Bilo jedno ubavo selo. Priredio Ivan Mužić. I. izdanje. Naklada Bošković, Split, 2007, str. 101-102.

 

2008.

Lovre Katić, Bilo jedno ubavo selo. Drugo dopunjeno izdanje. Naklada Bošković, Split, 2008, str. 174.

 

 

2012.

Carrel Alexis, Moć molitve. Naklada Bošković. Split, 2012, str. 65.

 

2014.

Mile Budak, Kod kipara Arne Brekera. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2014, str. 118.

 

2015.

Ivo Bulić – Luka Fertilio - Ivo Bogdan, Pavelić i Staljinova ponuda priznanja Nezavisne Države Hrvatske. Priredio Ivan Mužić. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2015, str. 140.

 

Kerubin Šegvić – Ivo Guberina. O splitskim saborima datiranim u X. stoljeće. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2015, str. 91.

 

2016.

 

Markov L. Valerijan, Krist i Don Kihot. - Sukob Duha i Materije. Naklada Mužić, Split, 2016, str. 120.

 

2017.

Orozović Emil, Pjesma nad pjesmama. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2017, str. 121.

 

Kalajić Dragoš, Novi svjetski poredak. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2017, str. 79.

 

Uvanović Danijel, Osvrt na Einsteinove teorije relativnosti. Matica hrvatska Ogranak Imotski, Split, 2017, str. 173.

Hrvatski
Deutsch
--
Biobibliografija
E-mail